Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩЕН ПЛОД"

ЗАПОВЕД ОТНОСНО ИЗБОР НА ЗАЯВИТЕЛ ПО СХЕМА "УЧИЛИЩНО МЛЯКО"

 

 

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП "ПРЕДМЕТ:Ремонт на вътрешен двор на ОУ"Св. Климент Охридски"

 

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20,АЛ.3 ОТ ЗОП - публикувано на 04.07.2019

ОБЯВА В АОП

ДОКУМЕНТАЦИЯ - публикувано на 04.07.2019

ОБЯВА ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА

ПРОТОКОЛ ЗА ОЦЕНКА

ДОГОВОР

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СПОРТНА ПЛОЩАДКА В ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" ГР.ДОБРИНИЩЕ 

https://app.eop.bg/today/67600

Календар

 

Контакти