Колектив

Директор:
ЗоркаШумарева
тел: 0893611301
email: oudobrinishte@abv.bg

 

Канцелария
тел:07447/2313

 

Преподаватели:

Славка Златарска – старши учител, Начално училищна педагогика;

Пиринка Клечерова - старши учител, Начално училищна педагогика;

Любима Ергина- старши учител, Начално училищна педагогика;

Блага Калинкова – старши учител, Начално училищна педагогика;

Малинка Ергина-Давидова - старши учител, Начално училищна педагогика;

Валя Халачева - старши учител, Начално училищна педагогика;

Ц ветелина Гърбева -старши учител , Начално училищна педагогика;

Мариана Антиова - старши учител , Начално училищна педагогика;
 

Атанаска Чукова -  ст.учител-Български език и литература

Сашка Крайнова-ст.учител - Математика
 

Галина Топузова- ст.учител - Английски език
 

Таня Халачева- ст .учител -Химия и опазване на околната среда, Физика и астрономия, Биология и здравно образование, Човекът и природата, Изобразително изкуство, Технологии
 

Васи Власева - учител по Физическо възпитание и спорт
 

Елена Попова - ръководител направление ИКТ

Магдалена Балабанова - учител по Музика, учител ЦДОУ

Календар

 

Контакти