Патрон

    Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език. Счита се за създател на кирилицата, от своя страна адаптирана от глаголицата, дело на Константин-Кирил Философ. Основател е на Охридската книжовна школа. Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици.

 

    Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядвал на старобългарски език.Православната църква го тачи като един от светите Седмочисленици. Предполага се, че Климент е българин, роден в Югозападна Македония.Предполага се, че Климент е участвал на млади години още в хазарската и аланската мисии на Кирил и Методий през 859-861 г.

 

     Безспорно Климент участва и в мисията на Кирил и Методий във Великоморавия като техен ученик. В някои по-късни славянски жития се казва, че презвитер Климент е бил ръкоположен заедно с Наум в свещенически сан от папата в Рим в 868 г., преди смъртта на св. Кири

 

    След смъртта на Кирил в Рим през 869 той се връща с Методий в Панония и Великоморавия, а след като Методий почива (пролетта на 885 г.), Климент, заедно с избрания от Методий за негов наследник Горазд, оглавяват продължаващите спорове с германския клир и новия моравски княз във Великоморавия.

 

   През 885 г. Климент е изгонен от Моравия , заедно с другите ученици на Светите братя – Наум и Ангеларий и  идват в България, където Климент се посветил изцяло на българския народ. Той бил изпратен  от българсия княз Борис І в отдалечените от столицата югозападни земи с главен град Охрид,където създава Охридската книжовна школа, първия славянски университет.

 

    За седем години (886-893) той обучава на глаголица, и както пише Теофилакт „на българско наречие", близо 3 500 ученици. През 893 г. е извикан от новия цар Симеон I в Преслав, където е ръкоположен за епископ на Величката епархия  в същата област, с титлата „Велички". Така той става там първия славянски епископ. Наум, изпратен от цар Симеон I, заема неговият пост на ръководител на школата и книжовния център в Кутмичевица в същата 893 година.

 

     Когато след 7 години Наум умира в 910 г., Климент основава в Охрид с помощта на цар Симеон манастира „Св. Панталеймон"  и още една църква, която после става архиепископско седалище, така че той е построил две от трите тогавашни охридски църкви. За последен път Климент се отправя в Преслав и моли цар Симеон да го освободи от задълженията му като епископ, но получава отказ.

Календар

 

Контакти