1. Постижения в областта на науката:

 • Невена Георгиева Галчева, ученичка в 5. клас-  1. място в областен кръг от олимпиадата по български език и литература ;
 • Катерина Павлинова Грънчарова- 3. място в областен кръг от олимпиадата по български език и литература;
 • Мария Николаева Ергина и Невена Георгиева Галчева- в първите 10 на областния кръг от олимпиадата по география и икономика;

 1. Постижения в национални състезания:

Националното състезание „Многознайко“ – „Родна реч“, „Млад математик“ и „Английски език“ се провежда ежегодно в 4. кръга. Учениците от ОУ“Св. Климент Охридски“ участват с много голямо желание. Подготовката е за изпитни задачи с повишена трудност. Радващото е, че златните медали като постижение са преобладаващи. . Очакваме купите, които се връчват на ученици с най – високи постижения след 4 -ти кръг през м. юни. До края на годината предстои да се проведе финалният кръг. Ученици, които са спечелили златни медали:

                                    Първи клас:

                                                                

Родна реч

Млад математик

1.

Мая Васкова Хаджиева

Мая Васкова Хаджиева

2.

Христина Н. Лачина

Елена Ил. Шопова

Марио Г. Галчев

                           

                               Втори клас:

Родна реч

Млад математик

1.

Ана Галчева

Ана Галчева

2.

Димитър Гундев

Йоана Халачева

3.

Елена Галчева

Цветан Калайджиев

4.

Йоана Халачева

Илия Караджов

5.

Мартин Минков

6.

Цветан Калайджиев

    

                                  Трети  клас:

Родна реч

Млад математик

Англ. език

1.

Атанас Галчев

Атанас Галчев

Атанас Галчев

2.

Борислава Каферинова

Борислава Каферинова

Борислава Каферинова

3.

Валерия Дуркова

Димитър Кехайов

Ивана Димитрова

4.

Ивана Димитрова

Ивана Димитрова

Никола Ангелов

5.

Никол Скоклина

Никола Ангелов

Славена Байракова

6.

Славена Байракова

Славена Байракова

                                       Четвърти клас:

Родна реч

Млад математик

Англ. език

1.

Атанас Симидчиев

Атанас Симидчиев

Валери Дилановски

2.

Благомира Пумпалова

Иван Каламски

Марина Доневичина

3.

Димитър Дамянов

Марина Доневичина

Елена Топузова

4.

Елена Топузова

Мария Власева

Дани Илиева

5.

Марина Доневичина

Елена Топузова

6.

Мария Власева

Валери Дилановски

7.

Дани Илиева

8.

Иван Каламски

Пети клас:

Родна реч

Млад математик

Англ. език

1.

Мариела Цветанова Джолева

Мариела Цветанова Джолева

2.

Гергана Стоянова Хаджиева

Гергана Стоянова Хаджиева

3.

Ива Илианова Шопова

Милен Миленов Христов

4.

Мила Ангелова Юрукова

Мила Ангелова Юрукова

5.

Невена Георгиева Галчева

Невена Георгиева Галчева

6.

Моника Владимирова Ловкова

Шести клас:

Родна реч

Млад математик

Англ. език

1.

Стоян Илиев Пепелянков

Катерина Павлинова Грънчарова

2.

Теодора Атанасова Антиова

Илиян Евгениев Иванов

3.

Атанас Кирилов Симидчиев

Атанас Кирилов Симидчиев

4.

Любомир Спасов Бояджийски

5.

Стоян Илиев Пепелянков

6.

Теодора Атанасова Антиова

7.

Кристиян Иванов Полимеров

Седми клас:

Родна реч

Млад математик

Англ. език

1.

Атанас Паскалев Галчев

Атанас Паскалев Галчев

2.

Траяна Цветанова Пишерова

Олимпиади

Отличен успех и участие в състезания

Невена Георгиева Галчева

Мая Васкова Хаджиева

Катерина Павлинова Грънчарова

Йоанна Асенова Халачева

Мария Николаева Ергина

Цветан Костадинов Калайджиев

Марина Георгиева Доневичина

Иван Василев Каламски

Славена Христова Байракова

Ивана Кирилова Димитрова

Наградени ученици за 24 май от кмета на община Банско Иван Кадев:

 1. Активна гражданска позиция: Участие в кампания на ЕКОПАКТ и община Банско „Рециклиращо училище“- 1. място за ОУ“Св. Климент Охридски“- гр. Добринище:

Ученици с най- голям принос в кампонията

Клас

Димитър Георгиев Гундев

2.

Мартин Димитров Минков

2.

Ана Методиева Галчева

2.

Атанас Александров Симидчиев

2.

Виктория Георгиева Шумарева

1.

Борислава Малинова Каферинова

3.

Благой Александров Халачев

1.

Александра Миладинова Топузова

3.

Мартин Димитров Халачев

2.

Георги Иванов Топузов

3.

 1. Постижения в областта на спорта:
 • Мартин Димитров Минков- 2.клас-2-ро място Ниш- Сърбия;
 • Благовест Ангелов Хаджийски- 5.клас; 1-во място Зимен празник Добринище- състезание по ски;
 • Ива Илианова Шопова- 5. клас; 3-то място Зимен празник Добринище- състезание по ски;
 • Мария Николаева Ергина-5 клас-2-ро място Зимен празник Добринище- състезание по ски;
 • Ангел Ангелов Хаджийски- 1. Клас3-то място Зимен празник Добринище- състезание по ски;

 • Ана Методиева Галчева- 1-во място Зимен празник Добринище- състезание по ски;
 • Димитър Георгиев Гундев – 1-во мяста по таекуондо- гр.Разлог; 2-ро място Зимен празник Добринище- състезание по ски;

Постиженията на учениците в областта на науката, в националните състезания, в спорта и участието им в гражданските инициативи са дело на неуморния труд на целия учителски колектив на ОУ“Св. Климент Охридски“- гр. Добринище.

Приложение : снимки от награждавания на ученици;

Зорка Василева Шумарева

Директор на ОУ „ Св.Климент Охридски“- Добринище

 

 

 

Календар

 

Контакти