ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ СЛЕД ЗАВЪРШЕН 7. КЛАС

Място: Интерактивен кабинет на втория етаж в прогимназиалната част на ОУ“Св. Климент Охридски“-  гр. Добринище

График за подаване на документите:

От 05.07.2022г. до 07.07.2022г./вкл./

Работно време: 8:00- 18:00ч.

Необходими документи:
1.
Заявление по образец според Наредба №10 на МОН /предоставя се от училището/;

2.Свидетелство за основно образование;

3. Медицинска карта

Председател на комисията по прием на документите: Галина Топузова

Календар

 

Контакти