Прием 2021/2022

 

Попълваните документи за прием на ученик са по образец и се попълват в канцеларията на училището:

1. Заявление за записване.

2. Декларация за ЦДО.

3. Декларация за избираемите часове по учебния план.

 

Календар

 

Контакти